Popularnie się uważa, że Liturgiczna Służba Ołtarza to ministranci i lektorzy. Jednak oprócz ministrantów i mężczyzn posługujących przy ołtarzu, w jej skład wchodzi m. in. schola i przynoszący dary ofiarne.


KANDYDAT
Uczy się służby przy ołtarzu i przygotowuje się, aby otrzymać błogosławieństwo i zostać tym samym włączony do grona służby liturgicznej. W naszej parafii jego strój to biała komża.

MINISTRANT
Podczas liturgii ministrant spełnia różnorakie funkcje. Np. ministrant ołtarza przynosi księdzu ampułki z wodą i winem, rozkłada ubranie kielicha mszalnego, służy z pateną. Ministrant światła niesie świece lub pochodnie, ministrant krzyża niesie krzyż itd. W naszej parafii ich strój to, oprócz białej komży, pelerynka (kapturek) zakrywająca ramiona oraz sutanka zakrywająca nogi (w odpowiednim kolorze liturgicznym: czerwonym, zielonym lub fioletowym). Obowiązkiem ministranta jest dawanie świadectwa wiary również w codziennym życiu, np. wśród rówieśników.

LEKTOR (WŁAŚCIWIE MINISTRANT SŁOWA BOŻEGO)
Ministrant po ukończeniu odpowiedniego kursu otrzymuje błogosławieństwo, które włącza go do grona lektorów, a właściwie ministrantów słowa Bożego, gdyż lektor jest ustanawiany przez biskupa. W czasie liturgii m. in. odczytuje czytania, wezwania modlitwy wiernych. W naszej parafii jego strój to biała alba przepasana cingulum w odpowiednim kolorze liturgicznym.

Nasi patroni:
św. Tarsycjusz, św. Alojzy Gonzaga, św. Jan Berchmans, św. Dominik Savio, św. Stanisław Kostka.

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej