„Chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec …”

„Maryjo, przed Twoje ołtarze
idziemy, serca niosąc w darze.
A chociaż niegodni, skalani,
próśb naszych chciej wysłuchać PANI”.

Miesiąc Październik

Intencje papieskie na miesiąc październik 2023r.
„Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.”

W dniu 7 spotykamy się o godzinie 8:30 na procesji różańcowej do pięciu ołtarzy.O godzinie 9.00 po procesji zapraszamy na Mszę świętą wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny